Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
StartVästergötlandUpprustning av Göta kanal

Upprustning av Göta kanal

Regeringen föreslår i budgetförslaget att avsätta 100 miljoner kronor till den nödvändiga upprustningen av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal.

– Det är oerhört glädjande att ägaren nu avser att göra en stor satsning på Göta kanal. Detta kommer att bli starten av det renoveringsprojekt som vi presenterade för ägaren i våras. Det är en framgång för ledningen och styrelsen att renoveringen kan starta, vi skriver ett nytt kapitel i Göta kanals historia, säger Anders Donlau, vd på AB Göta kanalbolag.

Budgetförslag: 100 miljoner ska satsas inför säsongen 2016

– För 100 miljoner kan vi inför säsongen 2016 börja renovera de mest akuta delarna av Göta kanal, fortsätter Anders Donlau. Att projektet påbörjas kommer att säkra en fortsatt utveckling av Göta kanal som en viktig del av den svenska besöksnäringen.

Bakgrundsfakta

Hösten 2014 fattade Göta kanalbolags styrelse beslut om att genomföra en förstudie för att identifiera vad som krävs för kanalen fortsatta drift och som levande besöksmål och kulturarv.

Rapporten som presenterades för ägaren i våras påvisade att Göta kanal är i stort behov av renovering och underhåll för fortsatt drift, projektet kallas Göta kanal nästa 200 år.

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar (regioner: Sörmland, Östergötland, Västergötland). Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Mer info

www.gotakanal.se/sv/

Hotell längs Göta kanal

Boka här: Hotell, vandrarhem, B&B vid Göta kanal

Källa: AB Göta kanalbolag

Andra artiklar