Kategorier
Västergötland

I vinter töms nästan 8 av Göta kanals 9 handgrävda mil

Nästan hela Göta kanal töms på vatten för fortsatt renovering. Ett sådant projekt med så stor geografisk spridning har aldrig tidigare genomförts i Göta kanals historia. Arbetet görs för att fortsätta den betydande renovering av kanalen som inletts under året och som ska säkra kanalens framtida drift.

Det är omfattande arbeten som väntar Göta kanal i vinter. Den sammanlagda sträckan som helt eller delvis töms på vatten är nästan 8 mil. Totalt har Göta kanal 8,7 mil handgrävd kanal. Arbetena kommer pågå fram till april och avslutas innan kanalen öppnar för säsongen i maj 2017.

Gammal teknik

Den 200 år gamla tekniken spelar en stor roll när Göta kanalbolag renoverar för framtiden. Många av de jobb som nu utförs har inte åtgärdats sedan kanalen byggdes. Dessutom tas tillfället i akt att dokumentera för framtiden.

– Under arbetets gång har vi lärt oss mycket om hur anläggningen är byggd och vilka tekniker man förr använde. Ju mer vi arbetar med Göta kanal desto mer respekt får man för de gamla metoderna som faktiskt har fungerat i 200 år, till exempel tappluckor och kulvertar, säger Anders Donlau, Projektledare för Göta kanal 2.0. Dokumentationen av de utförda arbetena blir otroligt viktig. När kanalen är tömd passar vi på att filma för att kunna få en överskådlig bild av hur kanalen ser ut utan vatten och hur kommande projekt ska prioriteras.

Vinterns arbeten

Förutom det årliga underhållsarbetet som bland annat består i att byta slussportar och broar, täta slusskammare och renovera bryggor kommer det utföras både mindre och mer omfattande markarbeten, renovering av vingmurar och tappluckor och nytt system för nivåindikatorer.

Göta kanal 2.0

En stor del av jobben som görs är en del i renoveringsprojekt Göta kanal 2.0, som har inletts under året och som ska säkra Göta kanal inför framtiden.

”Göta kanal 2.0” är namnet på det projekt som Göta kanalbolag tagit initiativ till för att säkra Göta kanal inför framtiden. En förstudie har gjorts och slutrapporten visar på ett stort renoveringsbehov för att klara av Göta kanals fortsatta drift som besöksmål och kulturarv. Regeringen har beslutat att avsätta 150 miljoner kronor under 2016-2017 till den nödvändiga upprustningen och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214).

Göta kanal öppen maj – september

Farleden Göta kanal är öppen maj – september.

Mer info

www.gotakanal.se/sv/

Hotell längs Göta kanal

Boka här: Hotell, vandrarhem, B&B vid Göta kanal

Källa: AB Göta kanalbolag; bild: Carl Schnell

Kategorier
Västergötland

Upprustning av Göta kanal

Regeringen föreslår i budgetförslaget att avsätta 100 miljoner kronor till den nödvändiga upprustningen av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal.

– Det är oerhört glädjande att ägaren nu avser att göra en stor satsning på Göta kanal. Detta kommer att bli starten av det renoveringsprojekt som vi presenterade för ägaren i våras. Det är en framgång för ledningen och styrelsen att renoveringen kan starta, vi skriver ett nytt kapitel i Göta kanals historia, säger Anders Donlau, vd på AB Göta kanalbolag.

Budgetförslag: 100 miljoner ska satsas inför säsongen 2016

– För 100 miljoner kan vi inför säsongen 2016 börja renovera de mest akuta delarna av Göta kanal, fortsätter Anders Donlau. Att projektet påbörjas kommer att säkra en fortsatt utveckling av Göta kanal som en viktig del av den svenska besöksnäringen.

Bakgrundsfakta

Hösten 2014 fattade Göta kanalbolags styrelse beslut om att genomföra en förstudie för att identifiera vad som krävs för kanalen fortsatta drift och som levande besöksmål och kulturarv.

Rapporten som presenterades för ägaren i våras påvisade att Göta kanal är i stort behov av renovering och underhåll för fortsatt drift, projektet kallas Göta kanal nästa 200 år.

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar (regioner: Sörmland, Östergötland, Västergötland). Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Mer info

www.gotakanal.se/sv/

Hotell längs Göta kanal

Boka här: Hotell, vandrarhem, B&B vid Göta kanal

Källa: AB Göta kanalbolag

Kategorier
Västergötland

Vandra i Sjuhärad vandringsfestival, lördag 5:e september

Upptäck Sjuhärads vackra vandringsleder tillsammans med andra! Lördagen den 5:e september anordnas Vandra i Sjuhärad vandringsfestival med en mängd aktiviteter och arrangemang runtom i Sjuhärad.

Sex olika leder runtom i regionen

Lördagen den 5:e september är det dags för den andra upplagan av projektet Vandra i Sjuhärads vandringsfestival. Under dagen kommer det att vara flera aktiviteter och arrangemang ute på vandringslederna i Sjuhärad. Sammanlagt blir det aktiviteter på sex olika leder runtom i regionen, med olika inriktningar och typer av vandringar.

  • Hyssnaleden och Holleden blir det lite längre vandringar för de som vill vandra hela dagen, mellan 15 till 20 km. På Fjällastigen kommer det att bjudas på inslag av konst och kultur i samverkan med Herrljunga konst- och hantverksrunda och Textival.
  • Längs med Pilgrimsleden i Kindaholm blir det en pilgrimsvandring med ledare där man som besökare får möjlighet att röra sig och reflektera samtidigt.
  • För familjerna så är etapp A av Sjuhäradsmarschen även den en del av festivalen. Vandringen är 4,5 km och längs vägen så får barnen och de vuxna lösa roliga uppgifter innan det blir korv och dricka vid målgång.
  • Även på Vildmarksleden vid Årås kvarn i Ulricehamn så finns det en familjevänlig vandring där Friluftsfrämjandet står för barnaktiviteterna på 4 kilometersleden och där man även kan gå hela den 8,5 km långa leden.

Passa även på att stanna kvar lite extra efter att ni har vandrat klart eftersom det på många ställen är andra aktiviteter på gång samtidigt, exempelvis i Hyssna där det är Hyssnadagen och i Kindaholm där Kindaholmsdagarna pågår.

Vandringsfestivalen är ett evenemang för att få fler att upptäcka alla vackra vandringsleder som finns i Sjuhärad och få fler att utnyttja dessa.

– Vi vill väcka ett intresse för vandring och synliggöra möjligheter för att utveckla vandringsturism i Sjuhärad. Festivalen är ett evenemang för att få fler att upptäcka alla vackra vandringsleder som finns i Sjuhärad och dessutom uppmärksammar vi en ypperlig motionsform som passar de flesta, säger Arvid Johansson, projektledare för Vandra i Sjuhärad. I festivalen finns det vandringar som passar både den erfarne och nybörjaren och har man bara ett par sköna skor och rejält med gott fika med sig så kan alla vandra, fortsätter Arvid. Dessutom finns det någon form av mat- eller fikaförsäljning på de flesta arrangemang så att humöret hålls uppe hela dagen!

Drivs gemensamt av alla åtta kommuner i Sjuhärad: Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd och Borås

Vandringsfestivalen är en del av projektet Vandra i Sjuhärad som drivs gemensamt av alla åtta kommunerna (Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd och Borås) i Sjuhärad. Projektet finansieras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund i samverkan med de medverkande kommunerna.

Läs hela programmet här (pdf, 291 KB).

Mer info

  Hotell i Borås

Boka här: Hotell, vandrarhem, B&B i Borås

Källa och bild: BoråsBorås TME AB

Kategorier
Västergötland

Kräftfisket i Svenljunga

Kräftfisket i Svenljunga är kommunens öppna inbjudande till alla som är intresserade av kommunen och vill bekanta sig med gamla som nya invånare. C:a 40 familjer från Svenljunga får möjligheten att lägga ut sina burar i Ätran (bakom brandstationen) och fiska signalkräftor.

En fredag kväll i början av augusti

Kräftfisket i Svenljunga håller igång en fredag kväll i början av augusti med aktiviteter för barn och vuxna. Då aktiviteterna brukar dra igång först vid kl.17 räcker det gott att komma till denna tid.

Kulturstigen vid Ätran

Men affärerna och caféer har öppet innan dess, och många gillar att ta tillfället i akt för att ta en promenad genom orten på Kulturstigen där man kan läsa om några av Svenljungas viktigaste och äldsta byggnader. Kulturstigen leder också ner till Ätran där Kräftfisket sker och alla aktiviteter hålls.

Svenljunga ligger i Västergötland söder om Borås.

  Hotell i Svenljunga

Boka här: Hotell, vandrarhem, B&B i Svenljunga

Den gamla stenbron över Ätran, i Svenljunga, Västergötland

Kräftfiske i Svenljunga, Västergötland

Kräftfiske i Svenljunga, Västergötland

Kräftfiske i Svenljunga, Västergötland

[contentblock id=10 img=gcb.png]

Kräftfiske i Svenljunga, Västergötland

Kräftfiske i Svenljunga, Västergötland

Kräftfiske i Svenljunga, Västergötland

Kategorier
Västergötland

Kaféstaden Alingsås lockar fler turister

Alingsås lockar turister, det är ett som är säkert. Även om det inte finns några säkra jämförelsetal är bilden av årets sommar sådan att allt fler besöker vår stad.

Sallys café i centrum

– Vissa dagar i sommar har det känts som att det varit fler turister än alingsåsare här, menar Suleyman ”Sulan” Aydin på Sallys café.

Många som gått Kungsgatan upp, eller någon annan Alingsåsgata ner för den delen, har säkert märkt att det inte bara varit alingsåsare i staden under sommaren.

Välkände ”Sulan” som är en av de som driver Sallys café i centrum, kan bekräfta den bilden ytterligare.

– Vi har haft en bra sommar, och det roliga är att det varit många från olika länder här. Det har varit fransmän, amerikanare, tyskar – och vissa dagar i sommar har det känts som att det varit fler turister än alingsåsare, menar han.

Modebutiken Karin S

Karin Sandgren som driver modebutiken Karin S har också uppfattat att det kommit en hel del kunder utifrån. Men menar att det är långt ifrån bara utländska turister som kommer.

– Jag tycker vi lyckas bra i Alingsås med att samarbeta för att bli en ännu bättre shoppingstad och det är många gånger det kommer människor från Göteborg, Trollhättan och platser ännu längre bort för att handla i Alingsås. Samtidigt kan vi nog bli ännu bättre på samarbete, både handeln och kommunen – för vi är en fin stad med stor potential, menar hon.

Turistbyrån har haft en jämn tillströmning av turister under juli månad

På Turistbyrån finns inga säkra siffror på hur stor tillströmningen av turister varit under sommaren, vilket dels beror på att långt ifrån alla besökare passerar turistbyråns lokaler – och dels på att besöksräknaren legat nere sedan flytten till Estrad.

Under juli månad har personalen dock fört statistik manuellt över turister som kommit in till dem för hjälp eller tips. Utfallet där landade i 1250 svenska turister, 160 tyska, 20 amerikaner och 112 stycken som kategoriserats ”övriga Europa”.

– Det speglar inte hela bilden men vad den säger är att vi haft en jämn tillströmning av turister över hela månaden och den allmänna känslan och det alingsåsare förmedlar är att intresset från Alingsås tycks öka något jämfört med tidigare år, menar Carina Lundgren på Alingsås turistbyrå.

Mer info

www.alingsas.se

  Hotell i Alingsås

Boka här: Hotell, vandrarhem, B&B i Alingsås

Källa: Alingsås kommun